วันที่ 15 สิงหาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานขุดลอกวัชพืชบ้านหนองตาไกล้ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณเจษฎา