วันที่ 15 สิงหาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมถนนชำรุดเพิ่มเติม ที่บ้านกระโดน-หนองม่วง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณสิริพงษ์