เปิดประสบการณ์ท่องอวกาศและชมโลกแห่งวิทยาศาสตร์
“ท้องฟ้าจำลองโคราช”
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และร่วมชมการกิจกรรมภายในห้องฉายดาว และบริเวณโซนวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์ดาราศาสตร์ จำนวน 14 โซน นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้จัดบูธนิทรรศการให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ได้เพิ่มประสบการณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สน.การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อยจ., ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมงาน