“Exercise Expo 2022 Korat Sports City”
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ที่ กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. นครราชสีมา นำข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดฯ ร่วมออกกำลังกาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี และสนับสนุนนโยบายจังหวัดที่ต้องการผลักดัน “โคราชเมืองกีฬา” “Exercise Expo 2022 Korat Sports City” โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการทำกิจกรรมครั้งนี้