ศึกชิงแชมป์ดาวรุ่ง อบจ.โคราช!!!
วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย #นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของ อบจ.นครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะประจำชาติ ยิ่งไปกว่านั้นกีฬามวยยังช่วยฝึกให้เป็นคนมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และสามารถประกอบเป็นอาชีพได้
การจัดการแข่งขันศิลปะมวยไทยของชมรม “พิมายเมืองมวย” ในรายการ ศึกมวยดาวรุ่ง อบจ.นครราชสีมา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด ในพื้นที่ 32 อำเภอ ในวันนี้ มีการแข่งขันชกมวยทั้งหมด 38 คู่ โดยแยกเป็นนักมวยหญิง จำนวน 5 คู่ และนักมวยชาย จำนวน 33 คู่
โดยมี นายโกเมศ หอยมุกข์ ประธานชมรมพิมายเมืองมวย พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.อำเภอพิมาย เขต 1, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อำเภอพิมาย เขต 2, นายพงษ์พิมล คำลอย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, นายณัฐนันทน์ ตั้งธนาเกียรติ ประธานมูลนิธิพิมายสงเคราะห์, นายสมชาย ศรีตระกูล ที่ปรึกษามูลนิธิพิมายสงเคราะห์, นายแพทย์ศิริ ศิริจงวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย, นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ, นายประจักษ์ ธีระพงศธร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพิมาย, ประชาชนและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม