อบจ.โคราช – อบจ.ราชบุรี แลกเปลี่ยนประสบการณ์งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับคณะ อบจ.ราชบุรี นำโดย นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี, นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภา ข้าราชการ และอปพร.จ.ราชบุรี ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. ของ อบจ.นครราชสีมา ตามโครงการ “การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยเชิงบูรณาการ”เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนรู้การปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย