เตรียมความพร้อม… Art and Food KORAT
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นม. #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน
โครงการศิลปะและอาหารโคราช (Art and Food KORAT) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2565 ที่ เซ็นทรัลโคราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม