อบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ โคราช ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา การฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน เป็นหนึ่งในการรณรงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ที่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดฝึกอบรมให้มีความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ช่วยคนที่หัวใจหยุดเต้น หยุดหายใจกะทันหันได้อย่างทันท่วงที ภาวะนี้เป็นภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา การช่วยชีวิตในเบื้องต้นจึงจำเป็น และต้องเป็นคนใกล้ตัวที่พบเห็น ซึ่งจะสามารถช่วยลดการสูญเสียชีวิตได้ ในวันนี้เป็นการอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการ CPR ในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ที่เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น ๘๐๐ คน
โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยนพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา, พลเอกชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, พลเอกนพ.ประสาท เหล่าถาวร กรรมการบริหารและประธาน, นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจ.นครราชสีมา