อ.หนองบุญมาก จัดแข่งเต้นบาสโลบ
สร้างสุขภาพประชาชน
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ บริเวณหน้าอำเภอหนองบุญมาก #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการแข่งขันเต้นบาสโลบ ครั้ง 1 อำเภอหนองบุญมาก โดยร่วมกับชมรม To Be Number One และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เพื่อส่งเสริมประชาชนทุกช่วงวัย ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายกุศล เชื่อมกลาง รอง นพ.สสจ.นครราชสีมา, นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก, พ.ต.อ.ธนภัทร เพชรอรุณ ผกก.สภ.หนองบุญมาก, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อำเภอหนองบุญมาก พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ร่วมงาน