”ผู้ว่าฯวิเชียร ชวนเยี่ยมวัด”
เช้านี้ (26ส.ค.2565) #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ที่ วัดป่าสาลวัน อ.เมืองนครราชสีมา ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน 9 รูป ในกิจกรรม ”ผู้ว่าฯวิเชียร ชวนเยี่ยมวัด” เพื่อให้พุทธศาสนิกชน และหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติและนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการพลิกฟื้นวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทย
โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดฯ, นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.นม., นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.นม., นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นม., นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นม. รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ทุกหมู่เหล่า และประชาชน ร่วมพิธี