แถลงข่าวเทศกาลหุ่นฟางโคราช
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)อีสาน นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครรสชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเทศกาลหุ่นฟางโคราช ตานนโยบายของจังหวัด “โคราชเมืองศิลปะ” โดยใช้มิติทางศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านการจัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมเมืองและพัฒนาศิลปะอย่างยั่งยืน
โดยมี นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.นม. เป็นประธาน, รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน, นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัด และ ผศ.บุญเกิด ศรีสุขา อาจารย์จาก มทร.อีสาน ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วยหน่วยงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ซึ่งกิจกรรมหลักๆเป็นการแสดงผลงานจากการประกวดประติมากรรมร่วมสมัยหุ่นฟาง ในหัวข้อ “โลกหลังโควิด กับชีวิตที่สมดุล” การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและมีความร่วมสมัย ของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
“มาร่วมชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ของดีถิ่นโคราช สินค้าทางการเกษตร สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่นโคราช ชมความสวยงาม ของประติมากรรมหุ่นฟางกันเยอะๆ นะคะ” เริ่มเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา