อบจ.โฉมใหม่ เน้น “โปร่งใส ตรวจสอบได้”
“การที่ อบจ.เดินหน้าประชาสัมพันธ์และทำ MOU ในโครงการซ่อมสร้างถนนแต่ละสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. นั้น เราอยากเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะเงินงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างมาจากภาษีของประชาชน และประชาชนจะเป็นผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์จากถนนที่ได้มาตรฐานทุกสายทาง อย่างสะดวก และปลอดภัย”
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายชวาลย์ พัฒนกำชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, นายช่างประจำโซน และ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ. ร่วมประชาสัมพันธ์และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา – ผู้รับจ้าง และ ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,140 เมตร ถนน อบจ.นม.11202 ขามสะแกแสง – บ้านโนนผักชี อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา พร้อมกิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ตามมาตรฐานของ อบจ. ด้วยงบประมาณ จำนวน 6,880,000 บาท
โดยมี นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอขามสะแกแสง, นายอภิเชษฐ์ หวังรักกลาง นายก อบต.พะงาด ร่วมด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกฯ, พัฒนาการอำเภอ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และ ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับและเป็นสักขีพยานในการบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้