ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครราชสีมา
วันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง สนง.อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ. ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครราชสีมา ครั้งที่ 7/2565 เพื่อมอบนโยบาย สร้างความเข้าใจ และกระจายแผนงาน ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานราชการ เพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา