เริ่มแล้ว..เทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่2
วันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นม. เป็นประธานเปิดงานเทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2 โดยมี รศ.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน, นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดฯ, นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ร่วมพิธีเปิด
เทศกาลหุ่นฟางโคราช เริ่มเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป ภายใต้แนวคิด “โลกหลังโควิด กับ ชีวิตที่สมดุล” เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ วัฒนธรรมจังหวัด ที่มุ่งเน้นสนองนโยบายจังหวัด โคราชเมืองศิลปะ ”Korat Art City” มีการจัดโซนแสดงผลงานประติมากรรมร่วมสมัยหุ่นฟาง โดยใช้มิติทางศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมโครงการส่งเสริมเมืองและพัฒนาศิลปะอย่างยั่งยืน