ปิดตำนาน “ถนนหมื่นหลุม”
อบจ.อัดงบ 21.6 ลบ. เส้นโคกไม้ตาย ต.บ้านราษฎร์ คาด แล้วเสร็จทันฤดูกาลเที่ยวหาดชมตะวัน แน่นอน
“ถนนสายนี้ ไม่ได้รับการดูแลปรับปรุงร่วม 20 ปี จนได้ชื่อว่า “ถนนหมื่นหลุม” ชาวบ้านสัญจรไปมาลำบาก พืชผลทางการเกษตรเสียหายระหว่างขนส่ง ที่สำคัญเป็นถนนมุ่งหน้าไปหาดชมตะวันแหล่งท่องเที่ยวหลักของ อ.เสิงสาง ฉะนั้นวันนี้เราได้เห็นถึงความร่วมมือของพี่น้องท้องถิ่นที่ตั้งใจร่วมกันผลักดันยกระดับและปรับปรุงถนนในพื้นที่ อ.เสิงสาง เพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสด้านการค้า สร้างรายได้ชุมชน ยิ่งไปกว่านั้นประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตที่รวดเร็วและปลอดภัย”
วันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้ย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายสมชาย แพทย์เมืองจัทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, นายช่างประจำโซน และ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ. ร่วมประชาสัมพันธ์และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา – ผู้รับจ้าง และ ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการก่อสร้างถนน (ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต)ถนนทางหลวง (เส้นโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา) กว้าง 9 เมตร ยาว 3,675 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 33,075 ตารางเมตร พร้อมกิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ด้วยเงินสะสมปีงบประมาณ 2564 จำนวน 21,650,000 บาท
โดยมี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯ พื้นที่ อ.เสิงสาง, หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และ ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับและเป็นสักขีพยานในการบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้