อบจ.โคราช จับมือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา MOU พัฒนาทักษะการอาชีพ และส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกระดับ
วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องรวงผึ้ง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกอบจ.นครราชสีมา ประชุมหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกระดับ ระหว่าง อบจ.จังหวัดนครราชสีมา กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อบูรณาการการพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความรู้ความสามารถ และเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ต่อไป
โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกอบจ.นม., นายปราบพล โล่ห์วีระ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา, นางธนิษฐ์นันท์ นิ่มวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และข้าราชการ อบจ.นม. เข้าร่วม