“อบจ.โคราชคัพ”
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลในพื้นที่ 32 อำเภอ
วันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ สนามกีฬาสำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปิด และมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลประชาชนทั่วไป และฟุตบอลอาวุโส รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป “อบจ.โคราชคัพ” โดยมี นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล, นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นม., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นม., พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบจ.นม., ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครูและนักเรียน, ผู้ร่วมการแข่งขัน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี
สำหรับผลการแข่งขัน อบจ.โคราชคัพ ประจำปี 2565 มีดังนี้
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม วิทยาลัยนครราชสีมา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม ตำบลครบุรี
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม TK ขามสะแกแสง
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม BJ. Football Club
#ฟุตบอลอาวุโส รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ป.โนช
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม ศิษย์เก่าเทคโนโคราช
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม ประทายสปอร์ต
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม เด่นชัยกรุ๊ป
อบจ.นครราชสีมา มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการเล่นกีฬาในทุกระดับทั้งในระดับกีฬาเยาวชน ประชาชน และกีฬาอาวุโส ให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา ที่ต้องการผลักดันให้เกิด “โคราชเมืองกีฬา” (Korat Sport City)