ติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
วันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไพ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เสริมสร้างทัศนคติที่ดี มีการดูแลตัวเองที่เหมาะสมปลอดภัยจากโอกาสเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงแนวทางการป้องกัน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และมีความพร้อมในการป้องกันการตั้งครรภ์ของตนเองที่สำคัญมีการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และส่งต่อบริการจนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
โดยมี นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดอบจ.นครราชสีมา เข้าร่วม
ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.), กลุ่มสื่อสายใย ที่มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้