กองทัพภาคที่ 2 จัด “เสวนาสภากาแฟ”
เช้านี้ (14 ก.ย.65) ที่ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมเสวนา (สภากาแฟ) โดยมีกองทัพภาคที่ 2 เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นการพบปะ หารือ พูดคุยข้อคิดเห็นต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อบูรณาการงานในจังหวัดนครราชสีมาร่วมกัน ทั้งประโยชน์สุขของประชาชน นอกจากนี้ผู้ร่วมงานได้รับชมวิดีทัศน์ของกองทัพภาคที่ 2 อีกด้วย
โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2, นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผวจ.นม., นายชรินทร์ ทองสุข รองผวจ.นม., นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผวจ.นม, หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น