“เสมาสามัญ…สู่…สิงห์ท้องถิ่น”
มุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ
วันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
#นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ “เสมาสามัญ…สู่…สิงห์ท้องถิ่น” จุดเปลี่ยนทางการศึกษา และแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ แด่ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา พร้อมกันนี้ยังได้รับชมการแสดงบนเวทีของน้องๆนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่ง จากโรงเรียนครบุรี