วันนี้(15 เม.ย.2565)เวลา 14.00 น.
นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)นำคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง,นายทวีศรีปรีชาญาณ พันธ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายสำรวจ,นางจิติรัตน์ ทองประวัติสิริ นายช่างโยธาอาวุโส,นายสุรเชษฐ์ สุพรรณ์กลาง วิศกรโยธาชำนาญการ และผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย นายพงศ์ศรณ์ ตันชนะศักดิ์ นายช่างโยธาอาวุโส,นายอรรณพ สดโคกกรวด วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
โดยมี นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.นม.อำเภอจักราช,นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก นายก อบต.ศรีละกอ ,ภาคประชาชน และศูนย์ประสานงาน อบจ ประจำอำเภอจักราช ให้เกียรติร่วมตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตาเงิน หมู่ 1 ต.ศรีละกอ เชื่อม บ้านสีสุก หมู่ที่ 1 ต.สีสุก อ.จักราช จำนวนเงิน 3,995,000 บาท