อบจ.โคราช ลุยสร้าง “ถนนโฉมใหม่”
วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ.,นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, นายช่างประจำโซน และ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ. ร่วมประชาสัมพันธ์และลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา – ผู้รับจ้าง และ ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับหมัน บ.จระเข้หิน ม.1 ต.จระเข้หิน เชื่อม บ้านซับหญ้าคา ม.14 ต.บ้านใหม่ ระยะทาง 3,130 เมตร งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 7,123,000 บาท เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
โดยมี นายปรัชญา มันตาทร ปลัดอำเภอครบุรี, นายนพดล อนุตะกุล นายก อบต.จระเข้หิน, นายอมรวัฒน์ โสบกระโทก นายก อบต.บ้านใหม่, นายเกล้า สุริยะพันธ์ นายก อบต.แชะ, นายรวงทิพย์ แดงสูงเนิน ผอ.รพ.สต.จระเข้หิน, นางสาวออระยา เหลืองกระโทก กำนัน ต.จระเข้หิน รวมถึง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชาชน ชาว ต.จระเข้หิน และ ต.บ้านใหม่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
“เมื่อเราใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนในการซ่อมสร้างถนน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบผ่านการประชาสัมพันธ์โครงการ เช่นเดียวกันในครั้งนี้ อบจ.จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางกว่า 3 กม. ก็ต้องให้ประชาชนได้รับทราบเช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นเราได้ทำ MOU 3 ฝ่าย ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา ผู้รับจ้าง และ ตัวแทนภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนา เกิดการมีส่วนของประชาชนอย่างแท้จริง”