วันที่ (18 กันยายน 2565)
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่
ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่ทางเข้าบ่อขยะ ตำบลโพธิ์กลาง ลงหินคลุกและปรับเกรดบดอัด
ขอบคุณภาพ : คุณมนตรี