วันที่ (19 กันยายน 2565)
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดลาดยางชุดที่ 2 ออกปฏิบัติงานลงหินคลุกบ้านไร่ อ.คง จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณอุเทน