เปิดประชุม ก.จ.จ.นม. ครั้งที่ 9/2565
วันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง สนง.อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.นม.) ครั้งที่ 9/2565 โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.นม. เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัด จ.นม., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและท้องถิ่น