22 กันยายน 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่ ต.อุดมทรัพย์ อ.วังนำ้เขียว จ.นครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนหินคลุก
เส้น โคกสะแกราช – บะใหญ่
ขอบคุณภาพ : คุณมนตรี