พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565
วันที่ 24 กันยายน 2565 ที่ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลมหาราชนคราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565
โดยมี นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา, นายกุศล เชื่อมกลาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, นพ.อนุศักดิ์ ตั้งไพบูลย์ อดีต ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา, นายสันติ เกิดโมฬี ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยภาคเอกชน, รัฐวิสาหกิจ, สมาชมและชมรมต่างๆ รวมจำนวน 14 หน่วยงาน ร่วมวางพวงมาลาฯ