26ก.ย.65 เวลา 10.00 น.
นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นม./ประธานตรวจรับงานจ้าง พร้อมด้วย นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่างและคณะกรรมการตรวจรับ ลงพื้นที่ บ้านหนองขนาก อ.เสิงสาง เพื่อตรวจรับงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก