26 กันยายน 2565

สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานปรับผิวทาง เก็บวัสดุสิ่งกีดขวางทางออก ที่วัดภูกิ่งฟ้า ต.บ้านใหม่

อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณทนงศักดิ์