26 กันยายน 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลอกคลองระบายน้ำกำจัดผักตบชวา บริเวณบ้านคนชุม ม.1 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณสิริพงษ์