อบจ.โคราช ใส่ใจ ห่วงใย
ส่งมอบบ้านสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน

วันที่ 26 กันยายน 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ส่งมอบที่พักอาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ใน 4 กลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมทั้งให้กำลังใจ ในพื้นที่ อ.แก้งสนามนาง จำนวน 5 หลัง และพื้นที่ อ.บ้านเหลื่อม จำนวน 5 หลัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นม. พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นางพัชราวรรณ นรากิจพงศ์ ส.อบจ.อำเภอแก้งสนามนาง, นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อำเภอบ้านเหลื่อม, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมส่งมอบที่พักอาศัยและเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

🙏ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้นำท้องถิ่นทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน

#นายกหน่อย #อบจโคราช
#สร้างคนสร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองโคราช
#prkoratpao