จากสถานการณ์พายุ ที่ทำให้เกิดฝนตก ฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ เป็นสาเหตุทำให้น้ำท่วมขังบ้านเรือนและน้ำล้นตลิ่งในหลายอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา
#นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา จึงได้สั่งการให้ #นายสมเกียรติ ตันดิลกตะกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา, #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย #นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครราชสีมา จัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อเข้าเร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก รถแม็คโคร รถสุขา และนำกระสอบทรายปิดกั้นน้ำ เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ประสบภัยในหลายๆพื้นที่ พร้อมเฝ้าระวัง ติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป