ด่วน!!! อบจ.โคราช ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
สั่งเตรียมคน – เครื่องจักรให้พร้อม
รับสถานการณ์ “น้ำท่วม”
วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, นางบุญสุดา แก้วกระจาย หน.สำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เตรียมรับมือ “น้ำท่วม” พื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยขณะนี้มีหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง เบื้องต้น ได้เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ออกช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมทั้งเตรียมการสำรวจความเสียหายในส่วนที่เป็นถนนสายทางต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. เพื่อทำการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า อบจ.พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนในภาวะที่จังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย “น้ำท่วม” ซึ่งความพร้อมของ อบจ. โดยหลังจากที่ทราบว่าจะมีพายุเคลื่อนผ่านประเทศไทยและจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ อบจ.ก็ได้เตรียมความพร้อมมาระยะหนึ่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเคลื่อนที่เร็ว การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น เรือ กระสอบทราย รถบรรทุก เครื่องสูบน้ำ ถุงยังชีพ อาหารปรุงสุก น้ำดื่ม ที่จะเป็นการช่วยเหลือประชาชน และอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมือง พื้นที่เศรษฐกิจ หากได้รับการประสานจาก ส.อบจ.ในพื้นที่เพื่อขอสนับสนุนถุงยังชีพ หรือ กระสอบทราย ก็ให้เร่งดำเนินการทันที ที่สำคัญ อบจ.มีการเตรียมสร้างสะพานชั่วคราวให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรเข้า – ออก รพ.มหาราชนครราชสีมา ทั้งด้านหน้า – ด้านหลัง ของโรงพยาบาล เพราะเราได้ถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมาที่เกิดน้ำท่วม รพ.มหาราช เป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายวัน ฉะนั้นจึงได้เตรียมความพร้อมให้สามารถลงไปดำเนินการได้ทันทีที่ทางโรงพยาบาลร้องขอ
ส่วนพื้นที่ต่างอำเภอหากเป็นกรณีฉุกเฉินให้เข้าช่วยเหลือทันที หรือหากได้รับการร้องขอจากท้องถิ่นก็ให้อำนวยความสะดวกตามที่ระเบียบของทางราชการกำหนด อย่างไรก็ตามการทำงานครั้งนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือกับทางจังหวัด, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, สมาชิกสภา อบจ.ในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย และ พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด
ด้าน นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา กำกับดูแลสำนักช่าง เผยเพิ่มเติมว่า อบจ.นครราชสีมา โดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. ได้สั่งการให้สำนักช่างและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ เตรียมการลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชน มีหลายอำเภอร้องขอเรื่องเครื่องสูบน้ำ ที่ อบจ. มีอยู่จำนวน 10 ตัว ก็ได้ดำเนินการติดตั้งให้แล้วเพื่อระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังออกสู่พื้นที่สาธารณะ นอกจากนี้ ทาง สำนักช่าง ได้จัดเตรียมรถ 6 ล้อ จำนวน 7 คัน รถ 10 ล้อ จำนวน 2 คัน มั่นใจว่าสามารถ รับ – ส่ง ประชาชนออกมาจากพื้นที่ จัดเตรียมกระสอบทรายเบื้องต้นร่วม 3,000 กระสอบ ถุงยังชีพ รถกระบะยกสูง 2 คัน คาดว่าน่าจะเพียงพอในการให้บริการประชาชน ส่วนเรือท้องแบนสำหรับใช้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูง อบจ.ได้ทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต5 นครราชสีมา ประกอบด้วย เรือท้องแบน 2 ลำ และ รถบรรทุกขนผู้ประสบเหตุ จำนวน 2 คัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมเป็นประจำทุกปี อบจ.เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ ทำให้ในปีงบประมาณ 2566 ได้ตั้งงบไว้สำหรับซื้อเรือท้องแบนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตามมาหลังจากน้ำลดก็คือถนนหนทางได้รับความเสียหาย ไหล่ทางทรุด ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ก็ได้มีการสั่งการให้สำนักช่างเตรียมเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถขุด รถแมคโค เพื่อเตรียมซ่อมถนนที่ชำรุด หลังจากนั้นก็จะดำเนินการปะหลุมบ่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ปกติ