เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.
เร่งบุคลากร เสริมความรู้ ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และการบริหารงานบุคคล
วันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ อบจ.นครราชสีมา ครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ บุคลากร สำหรับการถ่ายโอนภารกิจปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และด้านการบริหารงานบุคคล
โดยมีนายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัดอบจ. พร้อมด้วยนายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการอบจ., ผอ.รพ.สต., ผู้แทนจากหน่วยงานและภาคีเครือข่าย, ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการอบจ. ร่วมประชุม