1 ต.ค.65 เวลา13.08 น.
นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ลงพื้นที่ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย เพื่อนำกระสอบทรายปิดกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมโรงเรียน