5 ตุลาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดซ่อมบำรุงทางลาดยางชุดที่ 1 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบ้านด่านขุนทด – บ้านหนองแวง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณประมวล