อบจ.เตรียมจัดงานบุญใหญ่
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 5 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมเตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ครั้งที่ 1 ประจำปี2565 เพื่อมอบหมายภารกิจกับหน่วยงานข้าราชการ อบจ. ผ่านระบบZoom โดยกำหนดการจัดพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ณ พระอุโบสถวัดบึง อ.เมืองนครราชสีมา
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาอบจ., คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมรับภารกิจงาน