“ครบุรีชวนวิ่ง KHONBURI RUN ครั้งที่ 1”
วันที่ 9 ตุลาคม 2565 ที่ สันเขื่อนมูลบน อ.ครบุรี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน “ครบุรีชวนวิ่ง KHONBURI RUN ครั้งที่ 1” รายได้สมทบทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอครบุรี สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในอำเภอครบุรี
โดยมีนายพรชัย อำนวยทรัพย์ ส.ส.นครราชสีมา, นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ.,นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อำเภอครบุรี เขต 1,นายสุขชัพ ชีระชลสุข ส.อบจ.อำเภอครบุรี เขต 2, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อำเภอเสิงสาง, นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี, พ.ต.อ.พงศธร โสกุล ผกก.สภ.ครบุรี, นายกิตติ เอ้กระโทก สสอ. พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี-นายก อบต., หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผญบ.อสม. และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใส