7 ตุลาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดลาดยางชุดที่ 2 ออกปฏิบัติงานทำลาดยาง อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณอุเทน