“ส่งต่อความห่วงใย” ร่วมรับมอบธารน้ำใจจากภาคเอกชน
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ สนง.อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกอบจ.นม., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกอบจ.นม., นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดฯ ร่วมรับมอบธารน้ำใจจากภาคเอกชน สู่พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม อาทิ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ค, บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด โดยนายชิติพัทธ์ เลิศศิริขจร กรรมการผู้จัดการฯ มอบถุงยังชีพจำนวน 250 ชุด และน้ำดื่มจำนวน 405 แพ็ค และ บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด มอบถุงยังชีพจำนวน 50 ชุด ทั้งนี้ได้ส่งผ่านมายัง อบจ.นครราชสีมา เพื่อดำเนินการส่งต่อธารน้ำใจ ไปสู่พี่น้องประชาชนต่อไป