อปท. ผนึกกำลัง จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ ลานศูนย์กำจัดขยะรวมเทศบาลตำบลสูงเนิน สำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการ “จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา” สนับสนุนนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” ครั้งที่ 2 โดย อปท.โซนที่ 2 จาก 76 แห่ง มี อปท.เข้าร่วม 60 แห่ง จาก 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอโนนไทย และอำเภอปักธงชัย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565
โดยมี นายบุญชอบ ทะยอมใหม่ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา, นายธนัญชัย วรรณสุข ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ภาคที่ 11, นางสงกรานต์ ประจันตะเสน ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นม (ทสจ.นม.) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนช่างสุขาภิบาล ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พร้อมด้วย ข้าราชการ บุคลากร ที่เกี่ยวข้องสังกัดสำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม