10 ตุลาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนขาดชำรุดเสียหายจากผลกระทบพายุโนรู ถนน อบจ.นม.สายโนนเลียบ – หนองยาง ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณสิริพงษ์