รอไม่ได้ เพราะหัวใจของ อบจ. คือประชาชน
นายกหน่อย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องชาว อ.เสิงสาง พร้อมนำถุงน้ำใจมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในขณะที่ยังมีบ้านเรือนหลายหลังที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง แม้ว่าหลายจุดระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ นายอำเภอเสิงสาง, พ.ต.อ.ถึงพร ปานทอง ผกก.สภ.เสิงสาง, นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อำเภอเสิงสาง, นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดฯ, นายตุน กรงกระโทก นายก อบต.กุดโบสถ์, นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เสิงสาง พร้อมด้วยเหล่ากาชาด, ผู้อำนวยการรพ.สต. และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อ.เสิงสาง