อบจ.โคราช “หัวใจ คือ ประชาชน”
“ดร.ยลดา” นำทีม มอบถุงน้ำใจ อบจ.
พื้นที่น้ำท่วม อ.ชุมพวง
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นางนารดา อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.ชุมพวง, นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัด อบจ., นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.อ.ชุมพวง และ นายช่างประจำโซน สำนักช่าง อบจ. ลงพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้กำลังใจและมอบถุงน้ำใจ อบจ. ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย ประกอบด้วย บ.โนนทอง บ.พิกุลทอง (เขตเทศบาล ต.ชุมพวง) จำนวน 654 ชุด, บ.หนองหลัก (เขต อบต.หนองหลัก) จำนวน 91 ชุด, บ.ดอนลำดวน บ.สระบัว บ.หนองจอก บ.หนองสะแก บ.ขามใหม่ บ.โนนยาง (เขต อบต.ประสุข) จำนวน 239 ชุด
โดยมี นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง, นายทรงพล แก้วพรประเสริฐ นายก ทต.ชุมพวง, นายจรัส รัตนภักดี นายก อบต.หนองหลัก, นายวัชรพงษ์ พูนแก้ว นายก อบต.ประสุข, นางสาวปิยภัทร รัชชาพงษ์ นายก อบต.ชุมพวง พร้อมฝ่ายบริหาร สมาชิก ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูบพื้นที่พอสังเขปในเขตรับผิดชอบ
นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ อ.ชุมพวง อบจ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โดยทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกโดยการนำรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 2 คัน และเรือท้องแบน ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก ปภ.เขต5 นครราชสีมา ให้ อบจ.นำมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และ ในครั้งนี้ ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกัด ที่เกี่ยวข้อง ก็ได้นำถุงน้ำใจ อบจ.มาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชน มาพบปะให้กำลังใจ จากการได้พูดคุยสอบถามประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ สิ่งที่ทุกคนกังวลคือเรื่องพืชผลทางการเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเสียหาย รวมถึงความเสียหายของถนนหนทาง จะได้ให้สำนักช่าง และ หน.ศูนย์ประสานงาน ร่วมสำรวจความเสียหายของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. และดำเนินการซ่อมแซมทันที
นอกจากนี้ หากได้รับการประสานจากท้องถิ่นในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น เทศบาล หรือ อบต. เมื่อ อบจ.ได้รับการร้องขอ ก็พร้อมที่จะดำเนินการให้อย่างเร่งด่วน ส่วนเรื่องคุณภาพชีวิต และ เรื่องสุขภาพในช่วงที่น้ำท่วมขัง หรือหลังน้ำลด เรามี รพ.สต. ที่อยู่ในสังกัด ของ อบจ. ก็จะต้องช่วยกันลงพื้นที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย อีกทางหนึ่งด้วย
เมื่อพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเราก็ต้องร่วมมือ ร่วมใจกันให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจและเต็มกำลัง เพราะ อบจ.โคราชโฉมใหม่ “หัวใจ คือ ประชาชน”