36 อปท. ร่วมใจจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 5.3 ตัน
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลโชคชัย สำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการ “จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา” สนับสนุนนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ” ครั้งที่ 2 มี อปท.เข้าร่วม 36 แห่ง จาก 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอโชคชัย อำเภอหนองบุญมาก อำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี และอำเภอวังน้ำเขียว สามารถรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนได้กว่า 5.3 ตัน
โดยมี นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางสาววานิช สาวาโย ผอ.ส่วนจัดการของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, นายบุญชอบ ทะยอมใหม่ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา, นายธนัญชัย วรรณสุข ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ภาคที่ 11, นางสงกรานต์ ประจันตะเสน ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นม (ทสจ.นม.), หัวหน้าส่วนช่างสุขาภิบาล ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล, ข้าราชการ บุคลากร สำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมกิจกรรม