นายกหน่อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นางพัชราวรรณ นรากิจพงศ์ ส.อบจ.อำเภอแก้งสนามนาง, นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดฯ, โดยมี นายฐานิส สมนึก ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ