บ้านสามแคว และบ้านใหม่ ต.ท่าช้าง
อ.เฉลิมพระเกียรติ ยังมีน้ำท่วมสูง
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องชาวบ้านสามแคว และบ้านใหม่ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ พร้อมนำถุงน้ำใจมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมกว่า 260 ถุง ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำมูล ไหลมาสมทบแม่น้ำลำตะคอง และแม่น้ำบริบูรณ์ ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้าน มีปริมาณน้ำท่วมสูง บางพื้นที่ถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรด้วยรถได้ ต้องใช้รถสูงและเรือเท่านั้น
โดยมีนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดฯ, นายบุญส่ง เซียงหนู นายกอบต.ท่าช้าง, นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรรพ.สต. และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่