พลังท้องถิ่น…ส่งถึงพี่น้องผู้ประสบภัยโคราช
วันที่ 14 ตุลาคม 2565 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา นำคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับนายชูพงศ์ คำจอง นายก อบจ.สกลนคร ในฐานะนายกสมาพันธ์ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นายจำลอง ขำสา รองนายก อบจ.นนทบุรี ในฐานะ เลขาธิการสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาพื้นที่ จ.นครราชสีมา นำถุงยังชีพในนามสมาพันธ์ฯ และสมาคมฯ มามอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.โนนสูง ประกอบด้วย ต.ลำมูล ต.ธารปราสาท, ต.ตลาดแค และ ต.จันอัด กว่า 1,000 ชุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่สำคัญเมื่อประชาชนประสบกับภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดใด…ชาว อบจ. รวมถึง เทศบาล อบต ซึ่งอยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด และ พร้อมที่จะร่วมเยียวยาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ เหนือสิ่งอื่นใดกำลังใจคือสิ่งสำคัญ ขอให้ทุกคนฝ่าวิกฤตน้ำท่วมไปได้อย่างเข้มแข็ง และปลอดภัย ส่วนการช่วยเหลือ เยียวยาอื่นๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้หามาตรการในการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ
จากการสอบถามชาวบ้าน ทราบว่าพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ลำน้ำ ไม่ว่าจะเป็นลำน้ำมูล ลำนำลำเชียงไกร ที่เอ่อล้นจากปริมาณน้ำฝนอันเป็นผลกระทบจากพายุโนรู เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ไหลเข้าท่วมไร่นาและบ้านเรือนประชาชน บางจุดน้ำท่วมขังเป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์ บางจุดรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ และรอการเยียวยาช่วยเหลือจากภาครัฐต่อไป