อบจ.โคราช หัวใจ คือประชาชน
อ.แก้งสนามนาง พื้นที่รับผลกระทบ
วันที่ 14ตุลาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องชาว อ.แก้งสนามนาง ซึ่งพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากแม่น้ำชีล้น น้ำเข้าท่วมเข้าหมู่บ้านหลายหลังคาเรือน ทั้งนี้คณะผู้บริหาร อบจ.ได้นำถุงน้ำใจไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2 จุด ได้แก่ อบต.แก้งสนามนาง และ อบต.สีสุก
โดยมีนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นางพัชราวรรณ นรากิจพงศ์ ส.อบจ.อำเภอแก้งสนามนาง, นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดฯ, น.ส.เฟื่องฉัตร หมวกพิมาย ปลัดอำเภอ, นางอรุณ อ่อนประทุม ประธาน อสม.อ.แก้วสนามนาง พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี-นายก อบต., ผู้อำนวยการ รพ.สต., ผู้นำท้องถิ่น และอสม. ร่วมลงพื้นที่