“ดร.ยลดา” นำทีมเข้าพื้นที่โนนไทย ฝ่าสายฝนที่โปรยปราย มอบถุงน้ำใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ 15 ตุลาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมนำถุงน้ำใจ จำนวน 1,000 ชุด มอบให้แก่พี่น้องชาวบ้านอ้อ ต.กำปัง อ.โนนไทย ที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมกันนี้ ได้ลงไปจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังชุมชนหลังวัดบ้านอ้อที่มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 10 กว่าครัวเรือน
📍จากนั้นได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงจุดที่1 ณ วัดบ้านอ้อ 18 ราย จุดที่ 2 บริเวณหลังวัดบ้านนา 1 ราย
โดยมีนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาศ นายอำเภอโนนไทย, นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.โนนไทย, นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดฯ, นางเฉลิมศรี อานกำปัง ผอ.รพ.สต., นางละออ โก้สันเทียะ นายก อบต.กำปัง พร้อมสมาชิกฯ ,นายปัญญา วนสันเทียะ กำนัน ต.กำปัง,ผู้ใหญ่บ้าน, ผอ.รพ.สต., ผู้นำท้องถิ่น และอสม. ร่วมลงพื้นที่
📍พร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปที่ รพ.สต.ใหม่นารี ที่ได้ถ่ายโอนภารกิจมายัง อบจ. เพื่อพบปะให้กำลังใจแก่ ผอ.และ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 8 แห่ง ของ อ.โนนไทย